اخذ پذیرش از دانشگاه های معتبر قبرس شمالی

پیگیری درخواست ها

متقاضیان می توانند بعد از درخواست پذیرش از طریقه این صفحه با شماره پرونده ای که به هر شخص داده می شود درخواستشان را  پیگیری فرمایند.

 

 
شماره پرونده نام خانوادگی مقطع تحصیلی میزان بورسیه پروسه پذیرش
 p136202 وشانی   لیسانس  %50  پذیرش شده 
 p136203  مقدم  لیسانس  %50  پذیرش شده
 p136204  حمدی  ارشد %50  پذیرش شده
 p136205  دهقان  ارشد  %50  پذیرش شده
 p136206  صبری  ارشد  %50  پذیرش شده
 p136207  ذکایی  داروسازی %25
 پذیرش شده
 p136208 آ- خبیری   داروسازی %50  پذیرش شده
 p136209   ش_خبیری  داروسازی    ریجکت
 p136209  حق بده  پزشکی
----   پذیرش شده 
 p136210 شیردوانی فیزیوتراپی        
ریجکت
p136211          نیک دل لیسانس 50 % پذیرش شده
 p136212  شهامتی   ارشد  50 % پذیرش شده  
 p136213  خادمی  لیسانس   50 %  پذیرش شده  
p136214  مهروز فیزیوتراپی  50 %  پذیرش شده  
p136215  حیدری لیسانس  50 %  پذیرش شده  
p136216
زید آبادی نژاد فیزیوتراپی  50 %   پذیرش شده
p136216 آقا خانی فیزیوتراپی  50 %  پذیرش شده
p136217 اسفندیاری فیزیوتراپی
 50 %  پذیرش شده
 p136218 نصری نوری
 پزشکی
-----  پذیرش شده
 p136219 نوری فیزیوتراپی
----  ریجکت
 p136220 نوری
پرستاری  50 %   پذیرش شده
p136221 اسماعیلی فیزیوتراپی
 50 %    پذیرش شده
p136222 اسماعیلی
دندان پزشکی
------   پذیرش شده
p136223 نصری
پزشکی
------   پذیرش شده
p136224 غیایی مقدم
دارو سازی
------ ریجکت-ترم بهمن
p136225 نوری دندان پزشکی
-----   پذیرش شده
p136226 غیایی مقدم
ژنتیک  50 %    پذیرش شده
p136226 پاپی
دارو سازی ----- ریجکت-ترم بهمن
p136227 پاپی
ژنتیک  50 %   پذیرش شده
p136228 شاکری فیزیوتراپی  50 %   پذیرش شده
p136229 پیرزاده ژنتیک
 50 %   پذیرش شده 
p136230 پیرزاده
دندان پزشکی -----  پذیرش شده 
 p136231 آزادی طلب  دندان پزشکی -----  پذیرش شده 
 p136232 مقدم
 فیزیوتراپی  ------  پذیرش شده 
 p136233 قنبری شتر دار   دندان پزشکی
------  در حال بررسی
 p136234  جعفری نژاد توریسم ومدیریت هتل داری
  50 %  پذیرش شده 
p136235 فاضلی   لیسانس ----- ریجکت
 p136236  دیوری
  پزشکی ----- ریجکت
p136237 شاهی
 دندان پزشکی
------   پذیرش شده 
p136238 مرادی
مهندسی آی تی ------ پذیرش شده 
p136239 بهمن یار
 توریسم ومدیریت هتل داری ------    پذیرش شده 
p136240 رحیمی
دوره زبان
----- پذیرش شده 
p136241 جهانی میر
پزشکی ----- ریجکت
p136242 شهابی نژاد
 فیزیوتراپی 50 %    پذیرش شده 
p136243 پریا ذکایی
دارو سازی ----- ریجکت
p136244 کیمیا نقی زاده
دارو سازی 50 %  پذیرش شده 
p136245 فردوس خراسانی پزشکی ----- ریجکت
p136246 زهرا غم غسار
دندان پزشکی ----- پذیرش شده 
p136247 میترا حسینی فر
فیزیوتراپی 50 %    پذیرش شده 
p136248 محمد اسکندی نصب فیزیوتراپی 50 %  پذیرش شده 
p136249 آیدا امیر تیموری
فیزیوتراپی 50 %    پذیرش شده 
p136250 ستایس نوروزی
دارو سازی ----- ریجکت
پذیرش های اقدام شده برای مهر 97
p136251 کیمیا مرادی
دارو سازی
-----  در حال بررسی
p136252 سروش سری خانی دوره زبان 50 %    پذیرش شده 
p136253 شقایق خلیل مقدم
ارشد  50 %    پذیرش شده 
p136254 پدرام خلیل مقدم
ارشد
50 %    پذیرش شده 
p136255 ساناز فرهنگی
دکتری -----   پذیرش شده 
p136256 مهسا غفوری اصفهانی ارشد 50 %    پذیرش شده 
p136257 فرزاد رچویی ارشد 50 %    پذیرش شده 
p136258 م- نصری پزشکی -----  در حال بررسی
p136259 سیمین جان بزرگی دارو سازی ----- ریجکت
p136260 ملیکا نیرومند داروسازی -دندان -----  در حال بررسی
p136261 مهلا قاسمیان
 
دندان -----   در حال بررسی
p136262

سحر حسین زاده مقدم

 داروسازی -دندان  -----    در حال بررسی
p136263

نگین انصاری

 داروسازی  -----     در حال بررسی
p136264

  مریم اشنا

 لیسانس  50 %     پذیرش شده 
p136265

مینا اشنا

 لیسانس  50 %       پذیرش شده 
p136266

سروش ساری خانی

 لیسانس   50 %       پذیرش شده 
p136267 محمد اسکندری نصب فیزیوتراپی   50 %          پذیرش شده 
p136268 آیدا امیر تیموری  فیزیوتراپی  50%    پذیرش شده 
p136269 فیروزه عزیزی  کارشناسی ارشد  -----      در حال بررسی
p136270 مینا اشنا  کارشناسی ارشد  -----  مدارک ناقص
p136271 مریم نوری مطلق   کارشناسی ارشد 50%     پذیرش شده 
p136272 مهسا کرد  دکتری  -----   مدارک ناقص
p136273 سیمین جان بزرگی
 پزشکی  -----   پذیرش شده 
 p136274

محمدجان بزرگی

 فیزیوتراپی  50%    پذیرش شده 
 p136275 سیمین عزیزی
 لیسانس  -----       در حال بررسی
 p136276 امیر حسین عسگری
   کارشناسی ارشد   50%     پذیرش شده 
 p136277 علی رضا بوکانیان  لیسانس    50%      پذیرش شده 
 p136278 سارا رشید فرخی
 فیزیوتراپی     50%       پذیرش شده 

 

 

راه های ارتباطی

از طریق برنامه های زیر میتوانید با ما ارتباط سریع داشته باشید

 

تحصیل در قبرس      داروسازی قبرس           

 

  قبرس   دانشگاه مدیترانه شرقی

اطلاعات تماس

تماس با ایران:   4778  888 0935

تماس با قبرس: 00905338460223

تماس با مدیریت: 00905338460223

ایمیل:info@agentcyprus.com

شما می توانید با شماره تلفن های

بالا 24 ساعته از طریق تلفن عادی یا

برنامه های اینترنتی (تلگرام،ایمو،و واتس آپس ) مشاوره رایگان بگیرید